Ana Sayfa • Firma Profili • Hizmet Alanları • Bilgi Destek • Referanslar • Linkler • İnsan Kaynakları • İletişim
 
 
» Hizmet Alanları > Kamu
 

 Tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsil edilmesi için; borçlı ile anlaşarak borcun yapılandırılmasında teminat olarak alınacak yada ilgili icra yoluyla satışına gidilecek gayrimenkulün değer tespiti.

 Kamulaştırma çalışmalarına esas teşkil eden gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlemesi.

 5737 Sayılı Vakıfbank Kanunu 12. Md. kapsamındaki; Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları, yetkili organın kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilmesi veya paraya çevrilebilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul değerlemeleri

 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu Md. 17 kapsamındaki, koruma amaçlı imar planları nedeniyle yapılacak aktarım işlemlerinde kullanılmak üzere yapılacak rayiç değer tespitleri

 Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkındaki 4706 sayılı kanunun 7. Md. kapsamında; hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve sınırlı ayni hak tesislerinde, rayiç bedel tespit edilmesi

 Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde "en uygun ve en verimli" projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanacak veya kamuya ait kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri

 Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilglili, kamu kuruluşları ve belediyeler adına yapılan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemeleri, Kentsel dönüşüm projelerini yönetmek, matematiksel paylaşım modellemelerini oluşturmak ve yapılması sağlamak.

 Gayrimenkuller ile bunlara bağlı hak ve faydalardaki vergi matrahlarının tespiti için yapılan değerleme çalışmaları

 
 
 
Gayrimenkul Değer Tespiti  •  Proje Değerleme ve Fizibilite  •  Makine ve Techizat Değerleme
Kira Haklarının Değerlemesi  •  Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi  •  Turistik Tesis Değerlemesi
Sağlık ve Eğitim Tesisi Değerlemesi  •  Sanayi Tesisleri Değerlemesi  •  Rekreasyon Alanları Değerlemesi
Şirket Aktiflerinin Değerlemesi
» Kamu
» Bankacılık
» GY Ortaklıkları
» Halka Açık Anonim Ortaklıkları
» Özel Sektör
» Bireysel Yatırımcı
» Vakıflar & Dernekler
  Türkiye Genelinde 44 İlde Yapılanmamız Tamamlanmıştır. İlleri görüntülemek için tıklayınız...
• İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYIHAKKINDA YÖNETMELİK - 15 Eylül 2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazete
 
• 2020 YILI DEĞERLEME ÜCRETLERİ 31001 SAYILI RESMİ GAZETE
 
• PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 30/09/2017 - 30196 Sayılı RG
 
• PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 03/07/2017 - 30113 Sayılı RG
 
• 1 HAZİRAN 2013 28664 SAYILI RESMİ GAZETE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 
• 31.12.2013 28868 SAYILI RESMİ GAZETE BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
 
• BÜYÜK KENTLERDE KONUT VERGİSİ YÜZDE 18'E ÇIKTI
 
• 16.12.2010 TARİH VE 3980 SAYILI KBANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
 
• AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 Resmi Gazete28309 31 Mayıs 2012
 
• TDUB Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanmış ve Yürürlüğe Girmiştir. - 21 Mart 2012
 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında “Tapu Sicil ve Kadastro Bilgilerinin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin Protokol” İmzalanmıştır.
 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nca Yayımlanan 2011/3 1721 Sayılı genelge
 
• 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
• 11 Eylül 2008 Tarih ve 26994 Sayılı Resmi Gazete, Değerleme Şirketleri İle İlgili Mevzuat Değişikliği
 
2 Agustos 2021 Pazartesi
Aktif Ziyaretçi:1   -    Toplam Ziyaretçi:4280
Bugün Gelen Ziyaretçi:1
Günlük Ortalama:1
IP Adresiniz: 3.236.50.201
 
 
Copyright © 2011 Etkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sokak No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 286 80 80 - 286 84 48 | Faks: +90 312 285 72 30 // MERSİS: 0381042142200018
www.etkingayrimenkul.com.tr | etkin@etkingayrimenkul.com.tr